24. apríl, 2023

Kortlagning beitarsvæða geita í samstarfi við geitabændur

Þegar vöktunarverkefnið GróLind hófst árið 2017 varð fljótlega ljóst að nauðsynlegt væri að hafa gott  yfirlit yfir landnýtingu. Það er ein af grundvallar forsendum þess að hægt sé að skoða í samhengi ástand lands og landnýtingu að vita hvaða svæði er verið að nýta og umfang nýtingarinnar.

Árið 2020 var birt fyrsta útgáfa af kortlagningu beitarlanda sauðfjár hér á landi. Nú er sú kortlagning í endurskoðun og vonir standa til þess að ný og nákvæmari kortlagning komi út á þessu ári.

Samliða endurbótum á kortlagningu beitarsvæða sauðfjár erum við að hefja kortlagningu beitarsvæða geitfjár. Í þeirri kortlagningu er GróLind að prófa nýja aðferð við kortlagninguna sem fellst í því að gefa bændum færi á að teikna beitarsvæðin sín inn á vefsjá og láta í té nauðsynlegar upplýsingar, s.s. beitartíma og afmörkun svæðisins, allt gert í tölvunni heima.  

Nokkur beitarsvæði hafa verið teiknuð inn í vefsjánna nú þegar og hingað til hefur það gengið vel. Á undanförnum dögum og vikum hefur Landgræðslan

haft samband við geitabændur landsins og óskað eftir þátttöku í verkefninu, enn er þó ekki búið að hafa samband við alla.  

Þar sem tiltölulega fáir geitabændur eru á Íslandi var kortlagning geitarbeitarsvæða talin henta einkum vel til að prófa og þróa áfram þessa nýju aðferð. Ef vel tekst til verður þessi aðferð nýtt til að kortleggja beit annarra húsdýra á Íslandi, s.s. hrossa og nautgripa, sem og kortlagningu beitarsvæða sauðfjár. Með þessari gagnvirku kortavefsjá geta bændur tekið virkari þátt í kortlagningu, átt auðveldari aðgang að upplýsingunum, geta leiðrétt villur eða gert athugasemdir á einfaldan hátt. Einnig eru uppfærslur fljótlegri og einfaldari í sniðum heldur en ef upplýsingarnar þyrftu að fara í gegnum þriðja eða jafnvel fjórða aðila.  

Starfsfólk GróLindar, Jóhann Helgi eða Björk, mun verða í sambandi við alla geitabændur á landinu á næstu dögum og vikum. Við vonum að verkefninu verði áfram tekið vel og að bændur hjálpi okkur að gera þessa kortlagningu eins góða og mögulegt er. 

Geitur að beit

Þú gætir haft áhuga á….

Jafnrétti er ákvörðun

Jafnrétti er ákvörðun

Landgræðslan tók á móti Jafnvægisvoginni, viðurkenningu FKA við hátíðlega athöfn fimmtudaginn 12. október

Máttur til mýranna!

Máttur til mýranna!

Afar mikilvæg alhiða votlendisráðstefna var haldin í Antwerpen 19. – 21. september síðast liðinn. Lögð var fram sameiginleg yfirlýsing um mikilvægi votlendis hvað varðar ýmsar þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem Landgræðslan hefur lagt stuðning við.