land.is
lANDGRÆÐSLAN

LÖG OG REGLUGERÐIR

Heim | Stofnunin | Hlutverk og skipulag | Lög og reglugerðir

Lög um landgræðslu 155/2018 voru samþykkt á Alþingi í desember 2018. Markmið laganna er að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Landgræðslan skal og hvetja til almennrar þátttöku í landgræðslu og vinna að þróun starfsins, m.a. með rannsóknum. Stofnunin skal afla upplýsinga um landnýtingu og ástand lands, hafa yfirsýn yfir og eftirlit með framkvæmdum í landgræðslu á landsvísu. Þá skal Landgræðslan hafa umsjón með landgræðslusvæðum. Í ljósi laganna skal vinna landgræðsluáætlun á landsvísu, sem og svæðisáætlanir um landgræðslu. Þá skal stofnunin vinna að vörnum gegn landbroti

 

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög um landgræðslu nr 155/2018

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 99/1993 – Búvörulög

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 6 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 38/2013 umbúfjárhald

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 135/2001 – Girðingarlög

Skjaldamerki-Stjórnarráð Lög nr. 38/2013 umbúfjárhald

PDF Landgræðslan  Stefna Landgræðslunnar 2008 – 2020

PDF Landgræðslan  Launastefna Landgræðslunnar 2023

PDF Landgræðslan  Jafnlaunastefna Landgræðslunnar 2023

PDF Landgræðslan  Jafnréttisáætlun 2023 – 2026

PDF Landgræðslan  Jafnlaunavottun 2023 – 2026