land.is
Bændur græða landið

Landgræðslan

Heim » Landnýting » Bændur græða landið

Bændur græða landið

Verkefnið Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og landeigenda um uppgræðslu heimalanda. Tilgangur þess er að styrkja landeigendur til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra nota. Verkefnið hófst árið 1990 og eru þátttakendur um 600.

 

Umsókn og skilyrði til þáttöku

Héraðsfulltrúar og annað starfsfólk héraðssetra Landgræðslunnar veita allar upplýsingar um BGL. Þeir sem óska eftir þátttöku geta sótt um með því að fylla út rafræna umsókn og senda á næsta héraðssetur. Ef spurningar kunna að vakna er hægt að hafa samband við næsta héraðsfulltrúa Landgræðslunnar.

Skilyrði fyrir þátttöku eru að það land sem um ræðir sé lítið gróið eða ógróið og beitarálag hóflegt. Starfsmenn Landgræðslunnar meta hvort landið fullnægir skilyrðum verkefnisins og leiðbeina með uppgræðsluaðferðir.

 

Fyrirkomulag verkefnisins

Landgræðslan hefur umsjón með verkefninu, veitir ráðgjöf, styrkir áburðarkaup landeigenda og lætur í té fræ þar sem þess er talin þörf að mati starfsmanna Landgræðslunnar. landeigendur sjá um að panta og flytja áburðinn og dreifa honum og endurgreiðir Landgræðslan hluta áburðarverðsins þegar dreifingu er lokið.

 

land.is
Landgræðslan

Auglýsir eftir samstarfi við landeigendur

Bændur græða landið

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2021

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2020

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2019

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2018

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2017

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2016

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2015

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2014

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2013

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2012

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2011

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2010

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2009

PDF Landgræðslan  BGL ársskýrsla 2008

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2016

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2012

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2011

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2010

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2009

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2008

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2007

PDF Landgræðslan  BGL fréttabréf 2006

Anna Sigríður Valdimarsdóttir

Framfylgir stefnu Landgræðslunnar í landgræðslu og gróður- og jarðvegsvernd. Sér um áætlanagerð, umsjón og eftirlit með landgræðsluverkefnum. Aflar upplýsinga, vaktar ástandi gróðurs og jarðvegs og fylgist með að lögum um landgræðslu sé framfylgt. Skráir landgræðsluaðgerðir og mat á árangri.