Vöktunarreitum GróLindar fjölgar, verða mældir á 5 ára fresti

Þriðja sumarið í röð vinnur öflugur hópur sérhæfðs starfsfólks á vegum Landgræðslunnar að mælingum og útlagningum vöktunarreita víðsvegar um landið. Mæling reitanna er hluti GróLindar, langtímaverkefnis sem hefur það meginmarkmið að vakta ástand gróður- og jarðvegsauðlindar Íslands. Þær upplýsingar sem fást úr vöktuninni eru dýrmætar þegar kemur að ákvarðanatöku um endurheimt vistkerfa og landnýtingu.

GróLind er fyrsta verkefnið af þessari stærðargráðu sem ráðist hefur verið í á landsvísu og er samstarfsverkefni Landgræðslunnar, Landssamtaka sauðfjárbænda, Bændasamtaka Íslands og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. www.grolind.is

Að jafnaði er unnið í tveimur þriggja manna teymum við útlagningarnar, stór hluti starfsfólks eru sumarstarfsmenn sem hafa hlotið þjálfun í gróðurgreiningu og mælingavinnu.

Útlagning reitanna fer oft fram við erfiðar aðstæður. Hér er hópur að störfum á heiðunum upp af Lundareykjardal, Botnssúlur í baksýn.

Útlagning reitanna fer oft fram við erfiðar aðstæður. Hér er hópur að störfum á heiðunum upp af Lundareykjardal, Botnssúlur í baksýn.

Reitirnir eru mældir út á fjölbreyttu landi og eru 50 x 50 metrar að stærð.

Reitirnir eru mældir út á fjölbreyttu landi og eru 50 x 50 metrar að stærð.

Þau Snorri Magnússon, Hilmar Njáll Þórðarson og Ingibjörg Sæunn Jónsdóttir létu mýbitið ekki aftra sér við mælingavinnuna.

Þau Snorri Magnússon, Hilmar Njáll Þórðarson og Ingibjörg Sæunn Jónsdóttir létu mýbitið ekki aftra sér við mælingavinnuna.

Skilvirkni höfð að leiðarljósi

Rán Finnsdóttir líffræðingur sem leiðir sumarstarfið segir að reitirnir séu lagðir út þannig að hægt sé að mæla þá og vakta á sem skilvirkastan hátt og að þeir skili sem mestum upplýsingum í framhaldinu. Mælingar verða gerðar í reitunum á fimm ára fresti og verða þær upplýsingar sem þar fást verða færðar inn í gagnagrunn GróLindar.

Reitirnir eru 50 x 50 metrar að stærð og fylgja flestar mælingar línum sem dregnar eru í kross út frá miðpunkti. Þær upplýsingar sem fást með mælingum í reitunum eru fjölbreyttar. Dýpt og gerð jarðvegs er mæld ásamt gróðurhæð og gróðurþekju. Jafnframt er mæld samsetning gróðurs ásamt gerð og alvarleika rofs ef það er til staðar. Þessar mælingar endurspegla gerð og ástand vistkerfanna sem mæld eru.

Mælingarnar verða endurteknar fimmta hvert ár og verður þá hægt að sjá hvort og þá hvernig vistkerfi svæðanna er að breytast, t.d. hvort að rof sé að aukast, minnka eða hvort hlutfall gróðurflokka sé að breytast.

Rán Finnsdóttir segir að skilvirkni og öflun sem bestra gagna sé lykilatriði þegar kemur að útlagningu reita.

Rán Finnsdóttir segir að skilvirkni og öflun sem bestra gagna sé lykilatriði þegar kemur að útlagningu reita.

Lagt af stað með 1.499 reiti

Vöktunarreitir eru ekki lagðir út í manngerðu landi eins og framræstum eða ræktuðum túnum eða skógræktarsvæðum. Þegar lagðir eru út reitir í einkalandi er samband haft við landeigendur og þeir upplýstir um staðsetningu reitanna.
Verkefnið er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi en sambærileg verkefni hafa meðal annars verið unnin í Bandaríkjunum, Ástralíu og Nýja-Sjálandi og hefur verið stuðst við upplýsingar og reynslu þaðan við skipulagningu.

Þegar vinna hófst í sumar var búið að leggja út um 220 reiti. Stefnt er á að leggja út 250 – 300 reiti til viðbótar í sumar. Í upphafi mælinga var staðsetning reitanna valin tilviljanakennt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Alls var gert ráð fyrir 1.499 reitum á landsvísu en gert er ráð fyrir því að af þeim verði um 1.000 reitir mældir þar sem að ekki er raunhæft að mæla alla reiti m.a. vegna erfiðs aðgengis. Takmarkið er að búið verði að leggja út alla reiti í lok sumars 2024.

Freyja Ragnarsdóttir Pedersen mundar slaghamarinn af öryggi við niðursetningu hæla.

Freyja Ragnarsdóttir Pedersen mundar slaghamarinn af öryggi við niðursetningu hæla.

Starfsstöðvar

Starfsfólk

Um okkur

Rafrænir reikningar

Skýrslur

Leiðbeiningar

Landupplýsingar

Landbótasjóður

Gæðastýring í sauðsfjárrækt

Bændur græða landið

Varnir gegn landbroti

Endurheimt votlendis

Hagagæði

GróLind

Lagaumhverfi

Auglýsingar

Aðalskrifstofa | Gunnarsholti | 851 Hella | Sími 488-3000 | Netfang land@land.is | Rafrænir reikningar | Kt: 710169-3659

Skip to content