Landvernd

Landvernd og ráðgjöf

Meginhlutverk: Verkefni sem snúa að vernd, endurheimt og uppbyggingu vistkerfa, sjálfbærri landnýtingu og mati á ástandi gróðurs og jarðvegs

Bændur græða landið

Verkefnið Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu heimalanda. Tilgangur þess er að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra nota.

Sjá nánar: Bændur græða landið

Hagagæði

Hagagæði er verkefni um landnýtingu og úttektir hrossahaga.
• Að tryggja velferð hrossa.
• Að auka ábyrgð landnotenda, sem vörslumanna lands.
• Að auka umhverfisvitund landeigenda og landnotenda.

Sjá nánar: Hagagæði

 

Gæðastýring í sauðfjárrækt

Helstu gæðastýringar í sauðfjárrækt eru að bæta sauðfjárbúskap, renna styrkari stoðum undir afkomu sauðfjárbænda og tryggja markaðnum öruggari vörur. Gæðastýringunni er m.a ætlað að taka til landnotkunar, einstaklingsmerkinga, skýrsluhalds, hirðingar, aðbúnaðar, fóðuröflunar og lyfjanotkunar.

Sjá nánar: Gæðastýring í sauðfjárrækt

 

Varnir gegn landbroti

Landgræðslan hefur það hlutverk skv. lögum um varnir gegn landbroti (lög nr. 91/2002) að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot og annað tjón á landi, landkostum eða mannvirkjum með Vörnum gegn landbroti af völdum fallvatna.

Sjá nánar:Varnir gegn Landbroti

Landbótasjóður

Landgræðslan úthlutar árlega styrkjum úr Landbótasjóði, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna.

Sjá nánar:Landbótasjóður

 

Endurheimt votlendis

Votlendi geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðar. Þau eru mikilvæg búsvæði plantna, fugla, fiska og smádýra, bæta vatnsbúskap jarðar og geta jafnað vatnsrennsli og þannig minnkað hættu á flóðum, sveiflum í vatnsrennsli og jarðvegsrofi. 

Sjá nánar:Endurheimt votlendis

Fræframleiðsla

Landgræðslan hefur starfrækt fræverkunarstöð í Gunnarsholti frá árinu 1988. Meginhlutverk hennar er frærækt og fræverkun tegunda til uppgræðslu. Fræ af helstu uppgræðslutegundum, þ.e. melgresi, beringspunti og alaskalúpínu, fæst ekki á heimsmarkaði og er því heimafengið, en talsvert er flutt inn af vallarsveifgras- túnvinguls- og rýgresisfræi. Auk framleiðslu til eigin nota er fræ selt um allt land en einnig er nokkuð flutt út til Alaska, Grænlands og fleiri landa.

Sjá nánar:Fræframleiðsla

Héraðsáætlanir

Héraðsáætlanir Landgræðslunnar eru samantekt á helstu rofsvæðum á landinu og forgangsröðun verkefna út frá aðstæðum á hverjum stað. Rofsvæðin eru hér flokkuð eftir alvarleika rofs, aðgengi að þeim, hvernig þau eru yfirferðar, hæð yfir sjávarmáli og eignarhaldi. Vinsamlega hafið samband við héraðsfulltrúa Landgræðslunnar á því svæði sem um ræðir.

Anna S. Valdimarsdóttir

Héraðsfulltrúi

S. 488 3000
annasigga@land.is

Bergur Þ. Björnsson

Umsjónarmaður st.umhverfis

S. 488 3000
bergur@land.is

Bjarni Arnþórsson

Vélamaður

S. 488 3000
bjarnia@land.is

Bjarni K. Hyström

Vélamaður

S. 488 3000
bjarnih@land.is

Daði L. Friðriksson

Héraðsfulltrúi

S. 464 1924 / 856 0239
dadi@land.is

Friðrik L. Jóhannesson

Girðingamaður

S. 488 3000
fridrik.l@land.is

Garðar Þorfinnsson

Héraðsfulltrúi

S. 488 3040
gardar@land.is

Guðmundur Steinarsson

Vélamaður

S. 488 3007
gudmundurpall@land.is

Gunnar Óskarsson

Verkstæði

S. 488 3007
gunnar.oskarsson@land.is

Gústav M. Ásbjörnsson

Sviðsstjóri

S. 488 3050 / 863 0127
gustav@land.is

Ingunn S. Arnþórsdóttir

Héraðsfulltrúi

S. 488 3049 / 854 1550
ingunn@land.is

Iðunn Hauksdóttir

Héraðsfulltrúi

S. 488 3085 / 831 4748
idunn.hauksdottir@land.is

Jón Jónsson

Vélamaður

S. 488 3000
jonjons@land.is

Kristþór Hróarsson

Vélamaður

S. 488 3000
kristthor@land.is

Magnús I. Gunnarsson

Vélamaður

S. 488 3000
magnusingi@land.is

Magnús Þ. Einarsson

Héraðsfulltrúi

S. 488 3035
magnus.thor@land.is

Reynir Þorsteinsson

Deildarstjóri

S. 488 3002
reynir@land.is

Rúnar I. Hjartarson

Héraðsfulltrúi

S. 471 2121 / 8560240
runar.ingi@land.is

Sigríður Þorvaldsdóttir

Héraðsfulltrúi / Hagagæði

S. 488 3044 / 856 0236
sigridur.thorvaldsdottir@land.is

Sigurjón Einarsson

Verkefnastjóri

S. 488 3011 / 856 0432
sigurjone@land.is

Vigfús Æ. Vigfússon

Vélamaður

S. 488 3000
vigfus.v@land.is

Þorlákur P. Jónsson

Vélamaður

S. 488 3055 / 897 7744
thorlakur@land.is

Landgræðslan

Starfsstöðvar

Starfsmenn

Um okkur

Rafrænir reikningar

Skýrslur

Leiðbeiningar

Landupplýsingar

Landbótasjóður

Gæðastýring í sauðsfjárrækt

Bændur græða landið

Varnir gegn landbroti

Endurheimt votlendis

Hagagæði

GróLind

Lagaumhverfi

Auglýsingar

Aðalskrifstofa | Gunnarsholti | 851 Hella | Sími 488-3000 | Netfang land@land.is | Rafrænir reikningar | Kt: 710169-3659