Landverndarsvið

Meginhlutverk landverndarsviðs er jarðvegs- og gróðurvernd og uppbygging vistkerfa m.a. með því að stuðla að sjálfbærri nýtingu þeirra. Starfræksla héraðssetra, gerð og eftirfylgni landgræðslu- og héraðsáætlana, landgræðsluframkvæmdir, eftirlit með landnýtingu og varnir gegn landbroti. Umsjón með styrkveitingum og árangri landbótaverkefna.

Bændur græða landið

Verkefnið Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu heimalanda. Tilgangur þess er að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra nota. Magnús Þór Einarsson, héraðssetri Landgræðslunnar í Gunnarsholti, veitir nánari upplýsingar. S. 488 3035 & 847 5464. magnus.thor@land.is

Hagagæði

Hagagæði er verkefni um landnýtingu og úttektir hrossahaga. Tilgangurinn er að:

• Að tryggja sjálfbæra nýtingu beitarlands.
• Að tryggja velferð hrossa.
• Að auka ábyrgð landnotenda, sem vörslumanna lands.
• Að auka umhverfisvitund landeigenda og landnotenda.
Bjarni Maronsson, héraðssetri Landgræðslunnar á Sauðárkróki, veitir upplýsingar. S. 488 3049 & 856 0235 bjarni@land.is

Gæðastýring í sauðfjárrækt

Helstu gæðastýringar í sauðfjárrækt eru að bæta sauðfjárbúskap, renna styrkari stoðum undir afkomu sauðfjárbænda og tryggja markaðnum öruggari vörur. Gæðastýringunni er m.a ætlað að taka til landnotkunar, einstaklingsmerkinga, skýrsluhalds, hirðingar, aðbúnaðar, fóðuröflunar og lyfjanotkunar. Gústav M. Ásbjörnsson, sviðsstjóri landverndarsviðs, veitir upplýsingar. S. 488 3050 & 899 3096

Varnir gegn landbroti af völdum fallvatna

Landgræðsla ríkisins hefur það hlutverk skv. lögum um varnir gegn landbroti (lög nr. 91/2002) að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot og annað tjón á landi, landkostum eða mannvirkjum með Vörnum gegn landbroti af völdum fallvatna. Sigurjón Einarsson, verkefnisstjóri VGL, veitir upplýsingar. S. 856 0432 sigurjone@land.is

Landbótasjóður

Landgræðsla ríkisins úthlutar árlega styrkjum úr Landbótasjóði, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna. Garðar Þorfinnsson, deildarstjóri héraðssetra, veitir upplýsingar. S. 488 3040 / 891 8874. gardar@land.is

Fræframleiðsla

Landgræðsla ríkisins úthlutar árlega styrkjum úr Landbótasjóði, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna. Garðar Þorfinnsson, deildarstjóri héraðssetra, veitir upplýsingar. S. 488 3040 / 891 8874. gardar@land.is

Héraðsáætlanir

Héraðsáætlanir Landgræðslunnar eru samantekt á helstu rofsvæðum á landinu og forgangsröðun verkefna út frá aðstæðum á hverjum stað. Rofsvæðin eru hér flokkuð eftir alvarleika rofs, aðgengi að þeim, hvernig þau eru yfirferðar, hæð yfir sjávarmáli og eignarhaldi. Vinsamlega hafið samband við héraðsfulltrúa Landgræðslunnar á því svæði sem um ræðir.

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?