Auglýsing um styrki úr Landbótasjóði Landgræðslunnar árið 2018

Landgræðsla ríkisins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki úr Landbótasjóði Landgræðslunnar, en sjóðurinn úthlutar árlega styrkjum til margvíslegra landbótaverkefna til félagasamtaka, bænda, sveitarfélaga og annarra umráðahafa lands.
Við ákvörðun um styrkveitingar er m.a. lögð áhersla á:
• Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar
• Endurheimt gróðurs og jarðvegs
• Að landnýting verði sjálfbær
Við mat á umsóknum er ennfremur tekið tillit til þess hvort gerð hafi verið landgræðslu- og landnýtingaráætlun til a.m.k. 3ja ára fyrir það svæði sem ætlunin er að vinna á.
Styrkur til einstakra verkefna getur að hámarki numið 2/3 af áætluðum kostnaði þess að mati Landgræðslunnar. Landgræðslan veitir ráðgjöf við framkvæmd þeirra verkefna sem sjóðurinn styrkir og hefur jafnframt eftirlit með framvindu þeirra og metur árangur.
Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur sjóðsins eru á heimasíðu Landgræðslunnar land.is/umsoknareydublod/ Einnig er hægt að nálgast þessi gögn og fá nánari upplýsingar á hérðassetrum Landgræðslunnar og á skrifstofu Landgræðslunnar í Gunnarsholti.
Umsóknarfrestur er til 5. janúar nk. og umsóknir skal senda á netfangið land@land.is eða til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella.
Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti, 851 Hella
Sími 488 3000
Veffang www.land.is – Netfang land@land.is
Smelltu hér til sjá úthlutunarreglur.