Höfuðstöðvar Landgræðslu ríksins eru í Gunnarsholti í Rangárþingi. Í Gunnarsholti er aðsetur landverndarsviðs, þróunarsviðs og  skrifstofu fjármála og rekstrar. Þar er einnig héraðssetur Landgræðslunnar á Suðurlandi.

Landgræðsla ríkisins heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og vinnur samkvæmt lögum um landgræðslu að stöðvun jarðvegs- og gróðureyðingar, gróðureftirliti og gróðurvernd. Ennfremur að fræðslu, leiðbeiningum, rannsóknum og þróunarstarfi á þessu sviði. Landgræðslan hét áður Sandgræðsla Íslands og var stofnuð árið 1907.