Category

Fréttir

Landgræðsla ríkisins og Katla jarðvangur undirrituðu samkomulag

By | Fréttir | No Comments

16.8.2107 / Landgræðsla ríkisins og Katla jarðvangur undirrituðu fyrr í vikunni samkomulag með það að markmiði að auka, samhæfa og treysta samstarf stofnananna um sameiginleg verkefni. Tilgangur samstarfsyfirlýsingarinnar er að ná fram samlegðaráhrifum með auknu samstarfi og gagnkvæmum stuðningi stofnananna við þau verkefni sem snúa að land- og náttúruvernd.

Sérstök áhersla er lögð á vernd og uppbyggingu gönguleiða og áningastaða innan Kötlu jarðvangs og að nýta afurðir ASCENT, verkefnis sem Landgræðslan er aðili að ásamt Skaftárhreppi.

Samstarfsyfirlýsingin er í samræmi við markmið og tilgang laga um landgræðslu og samþykktir (skipulagsskrá) Kötlu jarðvangs, sbr. einnig bækling UNESCO um hnattræna UNESCO jarðvanga frá 2016 sem kom út á íslensku á þessu ári.

Á myndinni eru þau Brynja Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Kötlu Jarðvangs og Árni Bragason, landgræðslustjóri.

 

Endurheimt votlendis við Urriðavatn

By | Fréttir | No Comments

24.7.2017 / Fyrir skömmu var undirritaður samningur á milli Garðabæjar, Toyota á Íslandi ehf, Urriðaholts ehf, Landgræðslu ríkisins og Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hf um endurheimt votlendis við Urriðavatn í Garðabæ. Viðstaddir undirritunina voru umhverfisráðherra, Björt Ólafsdóttir, sem tók fyrstu skóflustunguna við uppfyllingu skurða á gröfu, samningsaðilar sem eru Toyota, Urriðaholt ehf og landeigendur, bæjarstjórn Garðabæjar, fulltrúar umhverfisnefndar Garðabæjar, fulltrúar frá Strendingi og Verkís, fulltrúar Landgræðslu ríkisins og Garðabæjar. Meðfylgjandi mynd var tekin þegar samningurinn var undirritaður.

Urriðavatn og umhverfi er á náttúruminjaskrá og markmið verkefnisins er að færa land í átt til fyrra horfs og skapa lífsskilyrði fyrir gróður og dýralíf sem áður ríkti og skapa einnig aukið svigrúm fyrir útivistaraðstöðu í umhverfi Urriðavatns.

Toyota á Íslandi hafði frumkvæði að endurheimt votlendis við Urriðavatn og styrkir framkvæmdina að stærstum hluta. Garðabær undirbjó verkefnið og sér um framkvæmd þess ásamt aðilum samstarfssamningsins. Urriðaholt ehf leggur til efni í fyllingu skurðanna, Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf er landeigandi og leggur til svæði við endurheimt votlendis og Landgræðsla ríkisins tekur þátt í verkefninu með ráðgjöf, vöktun og vinnu við árangursmat.

Verkið felst í uppfyllingu skurða sem eru 815 lengdarmetrar með aðfluttu efni úr næsta nágrenni eða frá Urriðaholti, ásamt efni á á bökkum skurðanna. Með tímanum ætti endurheimt votlendi að binda kolefni í stað þess að losa það út í andrúmsloftið en votlendi geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðarinnar. Verkið verður unnið með sama hætti og framkvæmd við endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn á Álftanesi sem einnig var styrkt af Toyota á Íslandi og Landgræðslu ríkisins.

Endurheimt votlendis við Urriðavatn er framhald á samstarfi Garðabæjar og Toyota á Íslandi en vatnið er í nærumhverfi fyrirtækisins sem er staðsett í Kauptúni í Garðabæ. Samhliða framkvæmdum við endurheimt votlendisins verður farið í gerð stígs sem er framhald útivistarstígs sem liggur nú sunnan byggðar í Urriðaholti. Stígur umhverfis Urriðavatnið er á aðalskipulagi Garðabæjar.

Umhverfisstofnun segir í umsögn sinni um verkefnið að framkvæmdin sé til þess fallin að hafa jákvæð áhrif á svæðið. Árangur við endurheimt votlendis verður metinn og fylgst verður með framvindu svæðisins og fuglalífi þar. / Texti af heimasíðu Garðabæjar.

Kolefnisbinding og uppgræðsla

By | Fréttir | No Comments

Árið 2013 gerðu Landgræðslan og Landsvirkjun með sér samning um aðgerðir til kolefnisbindingar með uppgræðslu lands í Koti á Rangárvöllum. Samningssvæðið var síðan stækkað árið 2015 og nú er unnið að uppgræðslu á um 720 ha. svæði í landi Kots og Steinkross. Landið sem unnið er á var annað hvort örfoka eða lítt gróið. Við uppgræðsluna hefur aðallega verið notað kjötmjöl sem gefið hefur mjög góðan árangur eins og sjá má á meðfylgjandi myndum. Birki er gróðursett í lundi á uppgræðslusvæðinu til að flýta fyrir útbreiðslu þess.

Landsvirkjun greiðir allan kostnað við framkvæmd verkefnisins og mun telja þá  kolefnisbindingu sem á sér stað í jarðvegi og gróðri sér til tekna í sínu kolefnisbókhaldi.

Framkvæmdir í Dimmuborgum

By | Fréttir | No Comments

Eins og á öðrum vinsælum áningarstöðum hér á landi hefur orðið algjör sprenging í komu ferðamanna í Dimmuborgir í Mývatnssveit. Í ár er talið að allt að 400 þúsund manns sæki Dimmuborgir heim. Undanfarið hefur verið unnið að stækkun bílastæðaplans við Borgirnar um 3000 fm² til að mæta auknu álagi og í síðustu viku var planið malbikað. Einnig var lagt malbik á nýjan 140 m langan göngustíg sem tengir saman efra bílaplanið og hið nýja, sem liggur neðar í landinu.
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti styrk til verksins en um framkvæmdir sáu fyrirtækin Jón Ingi Hinriksson ehf. í Mývatnssveit og Kraftfag ehf. á Akureyri.

Nýtt fréttablað ASCENT verkefnisins

By | Fréttir | No Comments

18.6.2017 / Landgræðsla ríkisins er þátttakandi í þriggja ára fjölþjóðlegu samstarfsverkefni, ásamt aðilum frá Írlandi, Norður Írlandi, Noregi og Finnlandi, undir leiðsögn Skota, sem kallast ASCENT og hófst síðastliðið haust. Verkefnið sem er styrkt af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins felur í sér samstarf um aukna fagþekkingu og bætt vinnunnubrögð við göngustígagerð og uppbyggingu áningastaða með náttúruvernd að leiðarljósi.

Tengill hér að neðan vísar á nýtt fréttablað ASCENT verkefnisins og ágæta samantekt um þátt Landgræðslunnar undanfarnar vikur:
http://mailchi.mp/6ce66e7cf5b4/ascent-project-issue-1-digital-newsletter

Meistararitgerð um melgresi

By | Fréttir | No Comments

1.6.2017 / Þriðjudaginn 30. maí varði Guðrún Stefánsdóttir meistararitgerð sína í landgræðslufræðum frá Auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um framvindu og uppbyggingu vistkerfa á melgresissvæðum. Melgresi er lykiltegund í landgræðslu á Íslandi og því mikill fengur að þessari rannsókn. Helstu niðurstöður voru þær að hefðbundnar mæliaðferðir vanmætu stórlega kolefnisbindingu í mellöndum.

Í verkefninu rannsakaði Guðrún meðal annars uppsöfnun kolefnis (C) og niturs (N) í tveimur um 40 ára aldursröðum melhóla; annars vegar í hólum sem mynduðust af sjálfsáðum melplöntum í Surtsey en hins vegar í misgömlum melsáningum í Leirdal, sandsléttu á milli Búrfells og Heklu, þar sem Landgræðsla ríkisins hefur sáð melgresi til að hefta ösku í kjölfar Heklugosa. Niðurstöður Guðrúnar sýna meðal annars mun meiri uppsöfnun kolefnis í Leirdal en Surtsey, bæði í rótum og jarðvegi.

Á báðum rannsóknarsvæðunum var meginaukningin á kolefnisforða vistkerfisins fyrir neðan 30 cm. Þetta sýnir að 30 cm stöðluð sýnatökudýpt sem notuð er í landsúttektum til að mæla kolefnisbindingu við landgræðslu mælir aðeins hluta kolefnisforðans í slíkum vistkerfum. Mun meira nitur safnaðist árlega upp í melhólunum í Surtsey en fellur á þá með ákomu. Sennilegasta skýringin á því er sú að hinar löngu rætur melgresisins teygja sig út í ógrónu svæðin milli hólanna og flytja nitur inn í þá. Melgresishólarnir er því lykilsvæði fyrir frekari jarðvegsmyndun og framvindu á sandsvæðum.

Aðalleiðbeinandi Guðrúnar var Ása L. Aradóttir, prófessor við LBHÍ. Meðleiðbeinendur voru Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor við LBHÍ og Guðmundur Halldórsson, rannsóknastjóri hjá Landgræðslu ríkisins. Prófdómari var Brynhildur Bjarnadóttir, lektor við Háskólann á Akureyri.

Nánari upplýsingar má nálgast hér.

Átján þættir um landgræðslumál á ÍNN

By | Fréttir | No Comments

30.5.2017 / Í upphafi árs hófst gerð sjónvarpsþátta á vegum Landgræðslunnar. Þættirnir voru sýndir á sjónvarpsstöðinni ÍNN og alls hafa verið búnir til 18 þættir en í þeim hefur verið fjallað um landgræðslu og mál henni tengd. Hér fyrir neðan má sjá um hvað var fjallað og hægt er að smella á slóð til að sjá þættina sem eru varðveittir á heimasíðu ÍNN.  Þeir verða einnig á heimasíðu Landgræðslunnar fyrir næstu helgi.  Þáttagerð er lokið að sinni en að óbreyttu verður  henni framhaldið þegar haustar.

1. þáttur 16. janúar 2017
Viðmælendur fyrsta þáttar voru þeir Magnús H. Jóhannsson, sviðsstjóri Þróunarsviðs Landgræðslunnar og Kristinn Jónsson, bóndi á Staðarbakka í Fljótshlíð. Magnús ræðir einkum um nýtingu seyru til landgræðslu en Kristinn um landgræðslu á afréttinum og einnig um landgræðslu og landbætur í landi Staðarbakka. SMELLA HÉR.

2. þáttur 23. janúar 2017
Rætt var við Guðmund Halldórsson, rannsóknastjóra Landgræðslunnar um hlýnun lofthjúpsins og fjölgun skógarmeindýra. Þá fjallar Guðmundur um innflutning plantna til Íslands og hættur sem eru því samfara. Í þættinum er einnig rætt við Esther Guðjónsdóttur, formann Landgræðslufélags Hrunamanna um félagið. Esther segir auk þess frá safni sem hún er með heima hjá sér á Sólheimum í Hrunamannahreppi. SMELLA HÉR.

3. þáttur 30. janúar 2017
Jón Jónsson, fræverkunarstjóri Landgræðslunnar segir frá fræverkun í Gunnarsholti, Hafdís Hanna Ægisdóttir talar starfsemi Landgræðsluskólans, en Guðmundur Halldórsson, rannsóknastjóri Landgræðslunnar fjallar um meindýrið ertuyglu. SMELLA HÉR.

4. þáttur 6. febrúar 2017
Í fjórða þætti er rætt við Ólaf Arnalds, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ólafur og Ása Aradóttir, sem einnig er prófessor við Landbúnaðarháskólann, eru höfundar bókarinnar Lesum og læknum landið en um hana, og margt annað, er rætt um í þættinum. SMELLA HÉR.

5. þáttur 13. febrúar 2017
Í fimmta þætti lá leiðin í Sólheimahjáleigu í Mýrdal en þar býr Einar Freyr Elínarson. Í Sólheimahjáleigu er fjárbú en ekki er síður gert út á ferðamenn. Einar Freyr tekur þátt í verkefninu Bændur græða landið og með aðstoð Landbótasjóðs hefur hann borið lífrænan áburð á örfoka land. SMELLA HÉR.

6. þáttur 20. febrúar 2017
Rætt er við Ásgeir Árnason, bónda í Stóru-Mörk sem er við norðurmörk Eyjafjalla. Stóra-Mörk er síðasti bærinn sem ekið er framhjá á leiðinni í Þórsmörk. Ásgeir hefur mikið unnið í landgræðslu á liðnum árum og áratugum. SMELLA HÉR.

7. þáttur 27. febrúar 2017
Í þættinum er spjallað við þau Hlyn Óskarsson, dósent við Landbúnaðarháskóla Íslands og Sunnu Áskelsdóttur, verkefnastjóra hjá Landgræðslu ríkisins. Umræðuefnið er endurheimt votlendis og gróðurhúsalofttegundir. SMELLA HÉR.

8. þáttur 6. mars 2017
Í þessum þætti er rætt við Örn Þór Halldórsson, verkefnastjóra hjá Landgræðslunni um göngustíga og Ólaf Arnalds, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands um jarðvegsrof. SMELLA HÉR.

9. þáttur 13. mars 2017
Rætt er við Guðmund Þorvaldsson á Bíldsfelli II í Grafningi og Finnboga Magnússon framkvæmdastjóra Jötunn Véla. Guðmundur segir frá landgræðslu á jörð sinni en Finnbogi ræðir um tæknibyltingar í landbúnaði sem sannarlega skipta máli þegar kemur að landgræðslu- og umhverfismálum. SMELLA HÉR.

10. þáttur 20. mars 2017
Í þættinum er rætt við Árna Bragason, landgræðslustjóra. Árni fjallar meðal annars um fæðuöryggi, rafvæðingu bíla og báta og nauðsyn landgræðslu, skógræktar og kornræktar svo eitthvað sé nefnt. SMELLA HÉR.

11. þáttur 27. mars 2017
Til að tryggja sjálfbæra nýtingu gróðurauðlinda landsins er nauðsynlegt að koma á heildstæðu ferli um vöktun gróðurs og jarðvegs á Íslandi. Í mars var skrifað undir samkomulag um mat á gróðurauðlindum landsins. Um þetta samkomulag er fjallað í þættinum. SMELLA HÉR.

12. þáttur 3. apríl 2017
Í þættinum er fjallað um sláturúrgang og framleiðslu á kjötmjöli. Græðum landið heimsótti Kjötmjölsverksmiðjuna Orkugerðina sem er eina fyrirtækið sinnar tegundar hér á landi. Rætt við Guðmund Tryggva Ólafsson, stjórnarformann kjötmjölsverksmiðjunnar, Víði Þórsson, verksmiðjustjóra og Hrein Óskarsson, sviðsstjóra hjá Skógræktinni. SMELLA HÉR.

13. þáttur 10. apríl 2017
Í þættinum er rætt við Bjarna Másson á Háholti, bónda og formann Landbótafélags Gnúpverja um landgræðslu. Þá segir Garðar Þorfinnsson, Landgræðslunni, frá Landbótasjóði og Anne Bau líffræðingur fjallar um spírunarprófanir. SMELLA HÉR.

14. þáttur 1. maí 2017
Þátturinn fjallar um Hagagæði en það er verkefni á vegum Landgræðslunnar og Félags hrossabænda. Verkefninu er ætlað er að tryggja sjálfbæra nýtingu beitarlands, velferð hrossa, auka ábyrgð landnotenda, sem vörslumanna lands og að auka umhverfisvitund landeigenda og landnotenda. SMELLA HÉR.

15. þáttur 8. maí 2017
Í þessum þætti er rætt við Andrés Arnalds, verkefnisstjóra hjá Landgræðslunni og Jón Jónsson, fræverkunarstjóra Landgræðslunnar. Andrés ræðir m.a. um göngustígagerð, Bændur græða landið og auglýsingar fyrirtækja í ferðaþjónustu. Jón var að dreifa kjötmjöli í Koti á Rangárvöllum þegar hann var tekinn tali. SMELLA HÉR.

16. þáttur 15. maí 2017
Í þessum þætti er rætt við Svein Ingvarsson, bónda í Reykjahlíð á Skeiðum um landgræðslu á svæðinu. Byggð á Skeiðum stóð mikil ógn af Reykjasandi, sem er skammt frá Reykjahlíð. Fyrstu skrefin í landgræðslu á vegum ríkisins voru tekin á Reykjasandi sumarið 1907 – og það bjargaði byggðinni. SMELLA HÉR.

17. þáttur 22. maí 2017
Í þættinum er rætt við Hrafnkel Karlsson bónda á Hrauni í Ölfusi. Hrafnkell segir frá landgræðslu, baráttunni við sandinn og hlunnindajörðinni Hrauni. Það er ekki langt síðan stundum þurfti að fá ýtu til að ryðja sandsköflum á Þorlákshafnarveginum en nú er það liðin tíð. SMELLA HÉR.

18. þáttur 29. maí 2017
Þátturinn er helgaður umhverfissamtökunum Landvernd. Hlutverk Landverndar er að standa vörð um íslenska náttúru og vera virkur þátttakandi í stefnumótun, fræðslu og upplýstri ákvarðanatöku í málum er varða landnotkun, auðlindir og umhverfi. SMELLA HÉR.

Sagnagarður, fræðslu- og kynningarsetur Landgræðslunnar, verður opinn í sumar

By | Fréttir | No Comments

15.5.2017 / Sagnagarður, fræðslu- og kynningarsetur Landgræðslunnar í Gunnarsholti, verður opinn í sumar. Aðgangur er ókeypis – þó með þeirri undantekningu að greiða þarf gjald ef óskað er leiðsagnar. Í Sagnagarði í Gunnarsholti er sögu gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi gerð skil í máli og myndum. Sagt er frá baráttu við afleiðingar eldgosa og óblíð náttúruöfl. Saga frumherjanna í landgræðslu er rakin og barátta þeirra við vantrú almennings. Greint er frá 100 ára sögu landgræðslustarfs á Íslandi og lýst helstu verkefnum í endurheimt landgæða og vistkerfa, gróðurvernd og alþjóðlegu samstarfi. Í Sagnagarði er góð aðstaða til þess að taka á móti litlum og stórum hópum.

Sagnagarður verður opinn virka daga í maí frá kl. 10 – 16.
Frá 1. júní til 31. ágúst verður opið alla daga vikunnar frá kl 10 – 17.

Aðgangseyrir
Aðgangur er ókeypis

Gjald er innheimt ef óskað er eftir leiðsögn
Hópar (10 manns og fleiri) geta óskað eftir leiðsögn. Panta þarf leiðsögn  með þriggja daga fyrirvara og greiða fyrir hana.

Hópur greiðir samkvæmt  eftirfarandi gjaldskrá:
Fullorðnir (18 ára og eldri) kr. 1500
Eldri borgarar (67 ára og eldri)  kr. 750
Nemendur kr. 750
Börn þurfa ekki að greiða aðgangseyri.
Greiða þarf fyrir leiðsögn hópa með beiðni eða með reiðufé. Ef greitt er með peningum þarf að greiða fyrir alla í einu og verður fararstjóri að annast söfnun aðgangseyris hjá hópnum.
Vinsamlega hringið í síma 488 3000 til að bóka leiðsögn og fá nánari upplýsingar.

Um Sagnagarð á íslensku

Um Sagnagarð á ensku

Kort af svæðinu

160 milljónir í átak í landvörslu í sumar

By | Fréttir | No Comments

15.5.2017 / Ríkisstjórnin hefur ákveðið að tillögu umhverfis- og auðlindaráðherra að ráðast í átak í landvörslu í sumar. Verður 160 milljónum veitt aukalega til landvörslu á stöðum í náttúru Íslands sem fjölsóttir eru af ferðamönnum. Um er að ræða 70% aukningu landvarðavikna sem ráðið er í til skemmri tíma. Þetta kemur fram á heimasíðu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

Aukin landvarsla og umsjón með viðkvæmum svæðum er að mati ráðuneytisins ein skilvirkasta leiðin til að vernda náttúru Íslands nú þegar stefnir í metár í heimsókn ferðamanna til landsins. Viðvera landvarða er einnig öryggismál og er ekki síst mikilvæg á þeim svæðum sem enn vantar upp á að innviðir séu fullnægjandi.

Umhverfisstofnun og Vatnajökulsþjóðgarður munu hafa umsjón með verkefninu sem beinist m.a. að lengingu viðveru landvarða nú í vor og haust í samræmi við lengingu ferðamannatímabilsins.

Hekla

Vistkerfi og öskufall

By | Fréttir | No Comments

8.5.2017 / Út er komin lokaskýrsla verkefnisins „GróGos – Mat á hættu á síðkominni dreifingu gosefna“. Það er hluti af heildarhættumati vegna eldgosa á Íslandi (GOSVÁ). Verkefnið er styrkt af Ofanflóðasjóði.  Verkefninu var ætlað að þróa aðferðir til að meta getu vistkerfa til að standast öskufall og hindra flutning ösku á síðari stigum. Fyrirliggjandi gögn og vettvangsrannsóknir voru nýtt til að þróa flokkunarkerfi þar sem svæðum í nágrenni Heklu var gefin einkunn sem spáir fyrir um hversu þolin vistkerfin séu gagnvart öskufalli og hversu líkleg þau séu til að hindra frekari öskudreifingu.

Þessa aðferðafræði má nýta til að meta þol lands á eldvirkum svæðum gagnvart öskufalli og öskudreifningu, draga fram helstu áhættusvæði og leggja mat á hvar er mikilvægt að styrkja gróður eða hefja landgræðsluaðgerðir, sem forvörn gagnvart öskufalli. Sjá skýrsluna.

Flokkun svæða í nágrenni Heklu með tilliti til þess hversu viðkvæm þau eru fyrir öskufalli. Rauð svæði eru viðkvæmust en græn svæði þolnust.